Sodomion - Jacek Inglot

Wtedy musiała kochać najbardziej, bo przecież miłość to nic innego jak poczucie nieustannego braku. To drugie jest jakby połową duszy - nie ma większego żalu, niż gdy się ją utraci, nie ma większej radości, gdy odzyska. Życie to pragnienie pełni, a tylko w miłości można się spełnić.